Laatst gepubliceerde Artikels
De rubrieken    Geplaatst vanaf 27 maart 2022

Tijdens de Corona-tijd is iedereen op zichzelf teruggeworpen geweest. Ikzelf heb dit opgelost door mij terug te verdiepen in de Kruiden, en de verhalen die ik daarbij opgediept heb, in artikels vloeiend uit te schrijven. Daardoor is het voor mij een erg vruchtbare periode geworden op het vlak van publikaties op mijn weblog. Ik hoop dat ook jij, beste bezoeker, erin geslaagd bent deze moeilijke periode in iets kon-struktiefs om te buigen, en dat ik die een beetje heb kunnen opfleuren met mijn verhalen.

Verder wil hierbij nog steeds beklemtonen, dat wanneer je met vragen of de nood aan verduidelijkingen zou zitten, je mij steeds kunt mailen daarover. Tenslotte is elk artikel een nogal condens werkstukje, en het produkt van een paar uren werk. Ik probeer de gedachtegang daarvan zo coherent als mogelijk weer te geven, maar het kan dat sommige verbanden of overgangen niet voor iedereen even volgbaar zijn, ook al gebruik ik geen hoogdravende taal.