Art 4
Horoscopen
RUBRIEK: Astrologie    Geplaatst op 19 december 2007

Vanuit dezelfde astrologiese visie dient men ook horoskopen te beschouwen: niet als een letterlijke en deterministiese beschrijving van iemands karakter en levenslot, maar inhoudelijk als een blauwdruk van bepaalde energieën in een welbepaalde verhouding, en met een welbepaald scenario. Als men op een welbepaald moment geboren wordt, krijgt men een afdruk of een analogie van de energie van dat mo-ment: dit is zijn startkapitaal in energie-potentie. Hetzelfde kan gezegd worden over het gezin en de kultuur waarin men geboren wordt als sociaal startkapitaal, en van de genen als fysies startkapitaal.

Alles wat "nu" geboren wordt, ttz op dit welbepaald moment dat ik dit schrijf, krijgt de zoals in de hierboven afgedrukte horoskoop "af te lezen" energie mee. De HOROS-KOPIE, het "trekken" of tekenen van horoskopen, is weliswaar een techniek, waarbij efemeriden (Planeetstanden), huizentabellen (volgens de breedteligging) en uurreke-ningen (volgens de lengteligging) bij te pas komen, maar het belangrijkste onderdeel ervan is de horoskoopinterpretatie.

Om een totaalbeeld te krijgen van het energeties verhaal dat IN een horoskoop "verteld" wordt, zijn GEEN technieken voorhanden. Men moet INNERLIJK een goede voeling hebben met de verschillende energieën, en die kunnen TOEPASSEN binnen het specifiek verhaal door de horoskoop aangegeven. Men moet letterlijk en figuurlijk IN de horoskoop "binnenkomen". Met techniek alleen, lukt zoiets niet; vandaar dat veel astrologie-beoefenaars ondanks alle kennis die ze erover hebben en ondanks alle lessen die ze erover hebben gevolgd, weliswaar veel "losse" commenta-ren over een horoskoop kunnen vertellen, maar GEEN horoskoopinterpretatie kun-nen geven. Ze kennen alle "ingedriŽnten" van het gerecht, maar missen de "kunde" om daarvan één coherente "schotel" van te maken.

En bovenal moet men dit goed voor ogen houden: een potentiëel is MAAR een poten-tiëel. De persoon die het krijgt bepaalt WAT hij daarmee zal aanvangen. Vandaar dat verschillende mensen met ongeveer dezelfde horoskoop (astrologiese tweelingen) er ANDERE zaken mee kunnen uitrichten; het enige wat identiek is, zijn hun levensthe-ma's en -problematieken, alsook het synchronisme van hun levenswandel. Maar voor de rest: life is, what you make it! GEEN DETERMINISTIES DENKEN aub!!

De meeste problemen die mensen derhalve met astrologie hebben, komen voort uit een verkeerde voorstelling of een verkeerde verwachting van de astrologie, of uit een verkeerde beoefening ervan. Maar dát mag men de astrologie zelf niet aanrekenen. Zo moet men haar niet proberen duwen in het keurslijf van "wetenschappelijke" testen en statistieken: haar taal, haar "logica" en haar categorieën zitten ANDERS in elkaar.

Het enige zinvol "vergelijkend onderzoek" zou eruit bestaan, het verband tussen horoskopen en kwalen na te gaan, omdat beiden "registreerbare feiten" zijn. Maar daar staat dan weer tegenover dat verschillende oorzaken eenzelfde "gevolg" nl ziekte kunnen hebben (het is maw geen éénduidig causaal verband), en dat zo'n onderzoek een heus levenswerk zou betekenen. Wat mezelf betreft: ik ben de eige-naar van het grootste astrologies archief van de Lage Landen, met meer dan 500 000 artikels, krantenknipsels en levensverhalen, en 8 000 horoskopen, netjes gerangschikt volgens de Tekens en volgens categorie (kunst-wetenschap-sport-film-media-....). Dat is iets waarmee ik al meer dan 30 jaar bezig ben, en waarmee ik des-tijds begonnen ben om aan te tonen dat de Tekens realiteiten zijn. Als bewijslast lijkt me dat voldoende.