Art 5
Chinese astrologie
RUBRIEK: Astrologie    Geplaatst op 6 februari 2008

Zo'n 14 dagen geleden, kreeg ik Radio 2 aan de telefoon: “Allo, mijnheer Vanderstrae-ten, u bent onderlegd in de Chinese astrologie, en u geeft daarover voordrachten. Klopt dat?” “Ja, dat klopt.” Het probleem met journalisten, en medewerkers van journalisten, is dat ze voortdurend tegen een dead-line schijnen aan te hollen, ook wanneer dat niet het geval is: alles moet snel-snel gebeuren, en er dient direkt gerea-geerd te worden. Ze zijn ook gewoon, dat wanneer ze zich aanmelden "'t Is van de televisie" of "'t Is van de radio", ze onthaald worden op hoera-geroep: de deuren vliegen open voor hen, de rode loper wordt uitgesmeten en een jubelroes maakt zich meester van de "gelukkige" die aangedaan wordt.

Omdat dit bij mij niet het geval was, maar ik nadere informatie over het wat, het waar en het wanneer vroeg, probeerde men mij te sussen met een "o, dat mailen we u wel direkt door." Toen ik daarop antwoordde met:"OK, maar omdat ik met het openbaar vervoer kom, wens ik dan wel dat mijn treinticket vergoed wordt", maakte zich ineens een komplete stilte aan de andere kant van de lijn meester. Gevolgd door: “Dat zal ik dan aan mijn co÷rdinator moeten vragen; u wordt nog teruggebeld.”

Mijn oren! Dacht je dat Radio 2 die minimale beleefdheid zou betonen? Men was op zoek naar GOEDKOPE (ttz gratis) ipv naar deskundige mensen, om de gekende gemeenplaatsen door de microfoon te kwekken. Zo te zien moet Radio 2 bulken van medewerkers die pro deo werken!

Voor de rest is het ieder jaar hetzelfde liedje: men is alleen maar geïnteresseerd in de Chinese astrologie, wanneer het Chinees Nieuwjaar in aantocht is (waarschijnlijk omdat dit met zoveel lawaai gepaard gaat!). Ik ga niet zo cru doen als een collega, die op de vraag "Waar kan ik Chinese astrologie leren?", antwoordde met een: "In Chi-na!". Waar het hem om gaat: de Chinese astrologie is niet beter omdat ze "exoties" is. Er DAAROM in ge´nteresseerd zijn, is al even foutief als de trend van exotiese huis-dieren. Een trend die zo'n 20 jaar geleden begonnen is, toen China terug zijn deuren opende. Maar goed, ik heb ze toen als nieuwsgierig aagje dat ik was, bestudeerd om er het fijne van te weten. Dat "fijne" is, zoals dat steeds het geval is, een kwestie van veel studie en applikatie. Zo heb ik nadien eens een handboek(!) voor Chinese astrologie moeten recenseren, dat er na 3/4-e de brui aangaf. De auteur had allicht gedacht: geen enkele lezer zal het tot het einde volhouden; het zal niet opvallen!

Wist u bijvoorbeeld waarom het Chinees Nieuwjaar ieder jaar op een ander tijdstip valt? Dat zou u toch moeten weten, want het is precies één van die dingen die ieder jaar opnieuw worden gedebiteerd! Wel, dat komt omdat de Chinese kalender nog met echte maanden werkt. (Bijna) iedere maand duurt er 28 dagen, in tegenstelling tot bij ons, die -omdat de zonnecyclus niet deelbaar is door de maancyclus- daar een onno-zel "plakwerk" van gemaakt hebben: 2 dagen hierbij, en 3 dagen daarbij. Het resul-taat: die "maanden" hebben geen inhoud meer bij ons. Niemand zegt nog: "Ik zie je terug devolgende Volle Maan." De maanfasen lijken lukraak versnipperd over onze kalender; vraag aan een Westerling welke maanfase het vandaag is, en hij zal u 9 op de 10 keer niet kunnen antwoorden. In de Chinese kalender zit dat even anders: elke maand begint op Nieuwe Maan, zoals het eigenlijk moet.

Wist u bijvoorbeeld dat die twaalf dieren-het ENIGE bekende aspekt van de Chinese astrologie dat tot treurnis wordt uitgemolken - niet alleen per jaar, maar ook per maand, per dag en per uur gelden? De "expert in Chinese astrologie" zal dat zeker op Radio 2 uit de doeken gedaan hebben: het fundament van elke astrologie is immers cycliciteit. En diezelfde expert zal zeker benadrukt hebben, dat men net zoals men bij de Twaalf Tekens van de Dierenriem in de Westerse astrologie niet over "horos-kopen" mag spreken, men dit ook niet mag doen voor de Twaalf Chinese Diertekens. Wist u met andere woorden, dat er zoiets bestond als een (echte) CHINESE HOROSKOOP? Ik heb een stil vermoeden van niet; dat komt van al dat vrijblijvend en afgezaagd gewauwel over "het jaar van de ....." Afspraak volgend jaar dus, andere tijd, voor het gewauwel over "het jaar van de os".