Art 29
Corona deel 3: COVID op bezoek
RUBRIEK: Maatschappijkritiek    Geplaatst op 3 december 2021

                                             Daar wordt aan de deur geklopt
                                                  Zacht geklopt, hard geklopt!
                                            Daar wordt aan de deur geklopt
                                                  Wie zou dat zijn?
                                            Wees niet bevreesd mijn kid,
                                                    Want 't is virus COVID.

De analogie met een ander kinderspelletje maakt iets duidelijk over het wezen van het COVID-virus: tikkertje. Daar wordt men achterna gezeten, en wie wordt aange-tikt, is de "klos". Wie wordt eerst aangetikt? De minst wendbare en agielen, de tragen en de dikken. En wie blijft het langst uit de greep? De meest snelle, de kleinen en vluggen. Het virus bezoekt eerst de traagsten, de oudsten en de minst mobielen van de samenleving. Dan de meest dikken en omvangrijken. En de jongeren en de klein-sten worden pas het laatst gevangen.

Het maakt uit duidelijk waarom drastiese quarantaine-maatregelen niet zoveel uit-halen: het proberen doen stoppen van elke beweging binnen een samenleving om "het virus te verhinderen zich verder te verspreiden", heeft het effekt van een bele-gering: men sluit zich op in een burcht, terwijl de vijand zijn tenten opsluit buiten de verdedigingswallen. Wie houdt die patsstelling het langst vol: de belegerde of de belager? En vooral: wat gebeurt wanneer de vijand zijn tenten heeft opgebroken, en de belegerde denkt dat het beleg is opgeheven? Dan volgt er een nieuwe bestorming van zodra de belager in het oog krijgt dat men zich niet meer inbunkert. Dat is wat gebeurt, wanneer de quarantaine-maatregelen worden opgeheven, en de beweging herneemt: het virus neemt een nieuwe stormloop met een nieuwe variant dat het in die wachttijd heeft ontwikkeld.

Ik heb gisteren aandachtig een documentaire over de Spaanse Griep op Canvas beke-ken. Die epidemie had tussen haakjes beter de naam Amerikaanse Griep gekregen, omdat het voor het eerst is opgedoken in een trainingskamp in de USA, en zich van-daar in 3 Golven heeft verspreid over de hele wereld door de grote troepenbewegin-gen te volgen. COVID heeft zich soortgelijks verspreid over de wereld door met de grote toeristenbewegingen mee te reizen via de luchtlijnen. Een grote verantwoorde-lijkheid voor de huidige pandemie blijft hierdoor liggen bij de Chinese overheid, door te proberen de realiteit van Wuhan in de doofpot te smoren, waardoor belangrijke informatie werd achter gehouden en men niet tijdig kon ingrijpen om het virus in te dijken.

Doordat COVID ons huis heeft bezocht, ben ik willens nillens ervaringsdeskundi-ge geworden. Ik heb gemerkt dat er zowel aan de ene kant, als aan de ander kant, een heleboel wordt verkondigd, wat niet korrespondeert met de realiteit. Het is ge-makkelijk om in die ene als in die andere zin dan allerhande teoretiese hypothesen en modellen te gaan poneren, ingegeven door het kamp waartoe men behoort, maar die kompleet NIETS te maken hebben met de realiteit van de ziekte wanneer men die eenmaal heeft opgelopen. Angst werkt in deze pro-aktief vertekenend.

Wie COVID heeft, test positief, maar niet iedereen die positief test heeft COVID

Eenmaal het virus (in het lichaam) is binnen gekomen, blijft het verder "tikkertje" spelen: eerst worden neus en keel getikt, en dan de luchtwegen en het spijsverterings -stelsel. Omdat ik als kind en jongeman minstens 3 keer per jaar zwaar verkouden was, al dan niet met een bronchitis toe, ben ik goed geplaatst om een vergelijking te maken: het slijm dat COVID doet ontstaan is deels "lopender", deels taaier. Ik ver-duidelijk dit: er wordt niet zoveel slijm en snot aangemaakt, zodat de neus minder verstopt zit maar eerder blijft "lopen"; maar tegelijk is dat slijm "plakkiger" en vormt het letterlijk en figuurlijk een soort film in neus en keel, waardoor men een tijd niets meer kan ruiken of smaken. Het enigst imaginaire voordeel dat men aan COVID zou kunnen toebedelen, is het feit dat men ermee ajuinen kan snijden zonder te moeten wenen. Het problematiese begint evenwel, wanneer het in de luchtwegen indaalt, en daar dezelfde plakkerige substantie doet aanmaken. Wanneer men een bronchitis heeft, hoest men dan om dat slijm uit de bronchiën en luchtpijp op te hoesten, maar bij COVID is dat door die plakkerigheid dubbel zo lastig.

Ik ben de volledige 10 dagen van mijn quarantaine ziek geweest: eerst kreeg ik nies-partijen en kriebels in de keel. Daarna werd ik zwaar verkouden met gedurende twee dagen een koorts van 37°8; ik vermeld dat omdat het exakt dezelfde koorts is die ik na mijn eerste vaccinatie kreeg, en dus in zekere zin de COVID-signatuur (op mijn lichaam) is. Zelftest wees positief aan, zodat ik dan naar de dokter moest gaan (om-dat ik geen auto heb) voor de officiële test. Tenzij men een ziekenhuis binnenstapt, moet men immers voor de bureaucratie kunnen bewijzen dat men COVID heeft. De dag erna was mijn luchtpijp ontstoken, en moest ik meer hoesten. En de dagen daar-op kreeg ik bronchitis, en kon ik moeilijk ademen met veel hoestbuien. Een ander was allicht al uit angst naar het ziekenhuis gestapt, maar ik weet dat ik op thijm-thee, het vloeibare goud voor de longen, kon rekenen om mij erdoor te slepen. Even is het kantje/boord geweest, maar na 1 week trad er een kentering op, om terug gere-duceerd te worden tot een lopende neus.

Alsof de ziekte met al haar onzekerheden (wat zal er met mij gebeuren? hoe erg gaat het worden? gaat mijn lichaam dit aankunnen?) niet genoeg was, kreeg ik nog eens een hoop ambetantigheden aan mijn kop. Eerst een telefoon van de contact tracing: hebt u symptomen mijnheer? De test bij de dokter was positief, wat dacht u nu zelf? Het toont aan dat men nog steeds het verschil niet kan maken tussen "positieve test" en "COVID-besmet", ook al rekent men BEIDE maar voor het gemak bij het aantal besmettingen voor de statistieken. Eventueel een tool voor preventieve quarantaine, maar ik heb in mijn vorig artikel er reeds op gewezen hoe dit de statistieken vervalst. En dat die omfloerste woordkeuze: "uw test is positief mijnheer". Neen, ik heb dus COVID. Kunt u dan ook mijn boosterprik afzeggen? "Neen, dat moet uzelf doen mijnheer". Gevolgd door een litanie onzinnige maatregelen van alle klinken, knop-pen en toetsen te ontsmetten, om te verhinderen dat mijn dochter -die nota bene COVID van school had "meegebracht"- eventueel het virus niet terug naar school zou meenemen. In haar boterhammentasje? En de ruimte "goed ventileren" wanneer het december is en men met een bronchitis zit, is juist iets wat enorm goed zal doen hoor: effen lekker in de koude trok gaan zitten! Dan maar zelf het vaccinatie-center opgebeld om af te zeggen, want op de website kan dat blijkbaar niet: alleen verzetten is mogelijk, alsof men bang is dat teveel mensen anders op hun beslissing zouden terugkomen. Lang wachten uiteraard want "het is druk en alle medewerkers zijn bezig". Na 5 minuten hels muziek, eindelijk. "Hebt u symptomen mijnheer? Tot wan-neer bent u in quarantaine? Weet u, laat het ons nu verzetten, en wanneer u uit qua-rantaine bent, kunt u ons terug bellen...." Neen, dat doe ik niet. Het is al erg genoeg dat het vaccin niet werkt en ik nu COVID heb -niet dat u daar iets aan kunt doen- maar dan heb ik helemaal geen booster-prik nodig, die te laat is, en totaal nutteloos is geworden. Ik wil hem dus afzeggen, en NU, en daar kunt u wél iets aan doen. "Daar hoeft u nog niet onbeleefd voor te worden mijnheer".

Hoe goed of slecht werken de Corona-vaccins?

Mijn motivatie om mij te laten vaccineren, was een pragmatiese beslissing: met een kind in het gezin, moest ik MEZELF beschermen, zodat zowel ikzelf als mijn dochter zich geen zorgen hoefden te maken of er geen schuldgevoelens zouden kun-nen ontstaan (kortom, het omgekeerde van wat doorgaans wordt voorgesteld, met een voortdurende cupabilisatie van wie niet gevaccineerd is). Mijn ervaring is: ik ben ondanks mijn vaccinatie, toch relatief zwaar ziek geworden. Het vaccin heeft COVID weliswaar "herkend" (dezelfde koorts als na de vaccinatie), maar heeft het niet kunnen TEGEN houden. Mijn konklusie is dus : het vaccin heeft mij NIET tegen het virus beschermd, en mijn eigen weerstand en immuniteitssysteem hebben de Co-rona (noodgedwongen) overwonnen. De bewering dat de vaccinatie mij ZOU behoed hebben tegen hospitalisatie, is hypoteties, spekulatief en eigenlijk ook wel goedkoop: iets werkt of werkt niet, maar niet deels, vooral een vaccinatie niet. Een polio-vacci-natie beschermt tegen het krijgen van de ziekte, maar zorgt er niet voor dat wanneer men de ziekte oploopt, de symptomen minder erg zouden zijn. Idem dito voor ALLE vaccinaties die er bestaan. Ik heb ze even allemaal op een rijtje gezet, opdat ik niet van "gratuite beweringen" zou kunnen verdacht worden (zie lijst hieronder).

Volgende vragen moeten dan in verband met de COVID-vaccins gesteld worden:

1/Sommige dingen worden zoveel keren herhaald totdat ze "ingeburgers" zijn gewor-den, en blijkbaar niemand zich nog vragen bij stelt. Eén van die begrippen is de boosterprik. Maar is dat gebruikelijk bij vaccins, een "update" om hun "werking" op te krikken? Antwoord: neen. Meestal krijgt men dan ingewikkelde uitleg over de struktuur van het Corona-virus, en het feit dat er zoveel varianten in omloop zijn. Maar dat is het geval bij ALLE virussen, dus dat ruikt naar overgenomen PR-uitleg van de farmaceutiese industrie. Al bij al heeft dit meer met het fabricatie-proces te maken, waar men blijkt te hebben gekozen voor een snelle reproduktie, maar een zwakke "kommunikatie" tussen het vaccin en iemands immuniteitssysteem, wat re-sulteert in het feit dat weinig antistoffen worden aangemaakt.

2/Is het gebruikelijk dat wanneer men voor iets gevaccineerd is, men nog steeds de-zelfde voorzorgsmaatregelen zou moeten in acht nemen als ware men er NIET voor gevaccineerd? Want laat ons wel wezen: COVID-gevaccineerden moeten blijven met mondmaskers rondlopen, anderhalve meter afstand aanhouden, handen ontsmet-ten, zich laten testen, en de hele bataclan. Antwoord: bijlange niet natuurlijk. Trou-wens, HOE zou men dan aan de lijve kunnen konstateren dat het vaccin wel degelijk werkt? Dit is alweer het omgekeerde van wat doorgaans wordt geponeerd, wat ik in de wiskunde steeds als een mindfuck heb ervaren: "een bewijs uit het ongerijmde". Dus in plaats van niet-gevaccineerden voortdurend af te schieten, zou men deze mi-noritaire groep als "referentiegroep" kunnen gebruiken: hoeveel procent van niet-gevaccineerden worden ziek, hoeveel ernstig ziek, en hoeveel niet ziek? Want laat ons wel wezen: als 95% van de volwassen populatie gevaccineerd is, WIE worden al die besmetten en opgenomenen in het ziekenhuis dan verondersteld te zijn in die Vierde Golf?? Dat is niet het "restje" ongevaccineerden hoor, want er komen nu evenveel ge-vaccineerden als ongevaccineerden het ziekenhuis binnen.

3/Is het gebruikelijk om bij vaccinatie voor kinderen over een halve dosering te ge-wagen, als betrof het een gewoon, allopaties medicijn? Antwoord: neen. En nog-maals: kan iemand mij duidelijk maken WAAROM kinderen, die nagenoeg GEEN last van het virus ondervinden, ook zouden gevaccineerd moeten worden? Moet het feit dat het vaccin niet naar behoren werkt, dan afgeschoven worden naar hen die dat niet nodig hebben, maar perfekt op een natuurlijke wijze een immuniteit ervoor kun-nen ontwikkelen?

Het wetenschappelijk Belief-paradigma

In tegenstelling tot de Anti-Vaxers, kleef ik geen "samenzweringskomplot" aan om te verklaren waarom bepaalde evidenties worden weggecensureerd. Maar er is wel spra -ke van een bondgenootschap: farmaceutiese industrie, overheid en wetenschap (virologen, allopatiese geneeskunde) zijn een bondgenootschap aangegaan en heb-ben daardoor gelijklopende belangen. De farmaceutiese industrie levert de over-heid de wapens om de pandemie te bestrijden; de wetenschap levert de overheid de wetenschappelijke verrechtvaardigingen voor haar beleid. En omgekeerd geeft de overheid big farma het geld om miljardenwinsten te maken en de wetenschappers de macht en het aanzien om aan het intellektueel-operationeel hoofd van een samenle-ving te staan (lees: "veel te zeggen te krijgen"). Wie de klos zijn, zijn het zorg- en ziekenhuispersoneel, die in de frontlijn staan en dus door de onvoldoende bescher-ming die de vaccins geven, maar door de direkte blootstelling aan het virus, de één na de ander riskeren COVID te krijgen, gevaccineerd of niet-gevaccineerd. En ik en jij, die alle maatregelen in golven over ons heen krijgen.

De propaganda-machine blijft wel op volle toeren draaien, om -zoals dat in "oor-logstijd" betaamt- tot "strijd tegen de vijand" op te roepen: de enige goede burger is de gevaccineerde burger, en de niet-gevaccineerde "heult samen met de vijand". De corona-pas moet die scheiding tussen beiden duidelijk maken, en de "goede bur-gers" belonen met privileges, en de "slechte burgers" tegelijk bestraffen door hen die privileges te ontnemen. En het teneur van deze intellektuele diktatuur wordt om-floerst met allerlei eufemistiese benamingen en semantiese spelletjes.

Een voorbeeld om dit te illustreren: ik heb COVID gekregen ondanks het feit dat ik (volledig) gevaccineerd was, MAAR ik mag niet stellen dat het vaccin niet werkt, noch dat mijn eigen immuniteit de ziekte overwonnen heeft. Op straffe de "weten-schap" te verwerpen en dus voor debiel door te gaan. Ik werd dan ook direkt "door de mangel gedraaid" door hen die zich achter de vlag "van de wetenschap en de vaccina-tie" stellen. Ik denk niet dat deze mensen de "wetenschap" hiermee een goede dienst bewijzen, omdat het duidelijk is dat DIT vaccin veel te haastig werd gemaakt en naar alle waarschijnlijkheid wegens tijdsdruk de procedures tot erkenning werden "opge-smukt", zodat de cijfers "90% bescherming" en Co niet korresponderen met de reali-teit. Wie zijn "hoop" op de wetenschap had gesteld, komt bedrogen uit; en zo moet het ook, want wetenschap moet niet steunen op een belief, maar op onderzoek. En het besef dat de realiteit rijker is dan het rationeel causaal model of wetenschappelijk paradigma, moet inspireren tot bescheidenheid en niet tot arrogantie. Een arrogan-tie waarmee andersdenkenden bijvoorbeeld worden neergesabeld en weggehoond. Want al deze konstrukties beginnen als zeepbellen uit elkaar te spatten: de overheid is in een moeilijk parket beland doordat de vaccinatie het virus NIET stopt, en de be-lievers worden steeds fanatieker in hun geloof (aan weerszijden). Niemand is daar-mee gebaat, zeker de waarheid niet.

Ik zou dus willen eindigen met: vertrouw op je eigen denken, vertrouw op je eigen immuniteit, want er komt weer een serieuze lading crap op ons af. En nu ga ik een beetje in mijn huis werken verdorie.