Art 6
Volle Maan
RUBRIEK: Astrologie    Geplaatst op 21 maart 2008

Het is weer van dat! Iedere keer dat er in de krant een ander geluid te horen is, of een andere invalshoek aangeboord wordt, of een onderzoek met ANDERE -andere dan rationeel-materialistiese wel te verstaan- konklusies afkomt, vindt men het blijkbaar noodzakelijk om dat "ander signaal" direkt te smoren met een laag van ra-tionele verklaringen en af te breken met "wetenschappelijke tegenargumenten". Precies, of we al niet genoeg met deze visie gebombardeerd worden: op school, op werk en in de media krijgen we niet anders te horen.

Zoals nu, vind men het blijkbaar niet noodzakelijk om erbij te vermelden over WELK onderzoek het eigenlijk ging, en WIE het uitgevoerd heeft. Ik heb dat op het Internet proberen te achterhalen, maar ik heb het niet gevonden; wat ik wél gevonden heb, zijn identieke reakties -ttz ontkenningen ervan-. Niemand vond het blijkbaar belang-rijk om dat onderzoek echt door te nemen, maar iedereen is er als de kippen bij om er een kommentaar over te geven. Dat is ten eerste slechte journalistiek. Ten tweede is dat oneerlijke journalistiek: als men een artikel schrijft over een onderwerp, mag men daarna of daarnaast "de andere klok laten horen", maar niet IN het artikel de tegenstanders ervan een forum aanbieden om de bevindingen direkt te "ontkrach-ten". Zoals ik al zei: de rationalistiese visie heeft zo al plaats en kanalen genoeg om haar "boodschap" te verkondigen.

Bovendien is dat ook geen uiting van een onderzoekende geest: wetenschappers dienen open te staan voor alle bevindingen, ook al stroken die niet met "de stand van zaken van dat moment". Wetenschappers die direkt te paard zitten op hun rationele doctrines om de bevindingen van onderzoeken, die hen tegenstaan, te kunnen weer-leggen, gaan zich te buiten aan een mentale oneerlijkheid. Niet de empiriese bevin-dingen primeren dan, maar het in stand houden van de rationele doctrine. Rationalisten die NU te keer gaan tegen creationisten die de evolutieleer ontkennen, zouden zich waarschijnlijk in Darwins tijd ook tégen diens bevindingen gekeerd heb-ben, omdat dit TOEN niet strookte "met de stand van zaken".Dat zowel Galileï als Darwin niet ALLEEN tegenstand uit religieuze hoek gekregen hebben, is iets dat men al te gemakkelijk schijnt te vergeten.

Dat astronomen zich als rabiate tegenstanders van de astrologie profileren, is onder-tussen een bekend gegeven, maar dat een hoogleraar psychologie zich meent te moe-ten opstellen als de spreekbuis van de rationele doctrine baart meer verwondering en ontsteltenis. Als de "onderzoekers" anoniem worden gehouden, suggereert men im-pleciet dat het "een zootje ongeregeld" zou zijn; en als daartegen een professor op-staat, suggereert men expleciet "dat hij het toch zal weten". Ik noem zoiets mentale manipulatie. Het is in het geval van professor Stefaan Lievens dermate droevig, dat ik heb meegemaakt hoe hij tijdens een SKEPP-forum zélf werd aangevallen omdat hij met zijn grafologie (iets!) inging tegen het rationeel fundamentalisme. Bij het lijstje SKEPP-gefrustreerden, moet ik dus ook zijn naam bijvoegen: diegene die zich op-werpt als rationalist, uit schrik zijn medeprofessors tegen zich in het harnas te jagen, als hij "het rechte pad verlaat".Maar een professor moet niet meelopen met de meu-te: hij moet de ballen hebben om op te komen voor zijn bevindingen, ook al gaat hij hierbij TEGEN de gangbare mening in. Dan is iemand als Rupert Sheldrake van een heel ander intellektueel kaliber!

Voor de rest van dit "stripverhaal" verwijs ik in het hoofdstuk Dossiers in mijn web-site naar een artikel over SKEPP:

                                                SKEPP is zelf een sekte