Art 20
Adderwortel-Slangewortel

De Adderwortel is van origine een bergplant die in de Alpen en de Jura groeit tot op een hoogte van 2300 meter. Hij komt daar voor op "vette" berg-weiden, waar hij vaak uitgestrekte velden vormt. Hij is lid van de Polygo-nium- of Duizendknoop-familie: taaie planten die uit verschillende noden of knopen bestaan, en die de eigenschap hebben om zich vast te ankeren in de bodem met een krachtig wortelstelsel. Hierdoor valt het moeilijk om hen met wortel en al uit te trekken, want er blijft steeds een stuk zitten (cfr publieke onkruid-vijand nummer 1, de Japanse Duizendknoop). In het geval van Ad-derwortel, zit die verankerd met een in twee bochten gedraaide wortel in een S-vorm (zie foto hierboven), vandaar zijn Nederlandse naam van Adderwor-tel, zijn Engelse naam Snake Root en zijn wetenschappelijke soortnaam bistorta, dat "tweemaal gedraaid" betekent.

De geneeskracht van de plant begint pas in de 15-e eeuw algemeen ingebur-gerd te worden, naarmate de plant zich uit zijn heimat verspreidt over Europa en Azië. Typerend voor die tijd is dat het volgens de Signatuurleer wordt aan-geraden tegen slangebeten; een oude naam voor het kruid was dan ook Ser-pentaria. Maar zijn sterk samentrekkende werking, maakt dat het vooral gebruikt wordt als adstringens, als wondkruid en als bloedstelpend middel. Het afkooksel van de wortel wordt nog steeds als gorgelmiddel gebruikt bij keelpijn, tandvlees- en mondontsteking, loszittende tanden, kiespijn en mond -zweren. Inwendig ingenomen werkt hij stoppend bij overmatige menstruatie, witte vloed en diarree, en bij long-en maagbloedingen.. Bij neusbloedingen helpt het door wat gekneusde blaadjes in de neus te brengen. Een zitbad nemen van adderwortel-afkooksel kan wonderen verrichten bij aambeien. In al die toepassingen kunnen we duidelijk ASTROLOGIES de Aarde- energie herkennen, meer bepaald Steenbok-Saturnus. Door zijn grote hoe-veelheid looizuur (tannine) in zijn wortel werd Adderwortel vroeger trou-wens ook gebruikt bij het looien van leer. Jonge bladeren bevatter dit minder en kunnen als een soort spinazie in het voorjaar gegeten worden. Maar omdat verse Adderwortel tegelijk ook oxaalzuur bevat, is dit af te raden voor hen die neiging hebben tot reuma, jicht of arthritis (cfr rabarber en zuring).

Als hij verwildert, vertoont Adderwortel een voorkeur voor natte maar voed-selarme graslanden en hooiweiden, alwaar hij zich vooral met zijn onderaard-se wortelstokken vegetatief vermenigvuldigt en eveneens veldjes of "tapijten" maakt. De bloemen verschijnen in mei: boven het bladertapijt schieten een massa roze aren uit, waarop zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen staan. Rode bloemen wijzen eerder op zijn neefje Persicaria, een ander Duizend-knoop-vertegenwoordiger die populair geworden is door de massieven van de Nederlandse tuinaanlegger Piet Oudolf (prairie-tuinen).

Het feit dat Adderwortel graag "natte voeten heeft" en moerassig-drassig gebied prefereert, en daardoor zelfs als vijverplant wordt verkocht, wijst op de andere energie die in hem huist: Water. Over WELK soort water het gaat, maakt de vorm van zijn wortel ons snel duidelijk: slang-Schorpioen. Van de beruchte Kundalini-energie wordt gezegd dat ze als een slang opgerold ligt het heiligbeen. Vandaar dat Adderwortel specifiek op de organen in de onder -buik (=Scorpio-zone) inwerkt: hij wordt gebruikt bij blaasontsteking, onvrij-willig plassen, onvrijwillige ejakulaties, witte vloed, ja zelfs om een dreigende miskraam te voorkomen en gonorrhea te genezen. Nog een speciale vermel-ding voor het gebruik van Adderwortel bij het prikkelbare darmsyndroom en colitis ulcerosa (zweren op dikke darm). In de Ayurveda wordt Bistort ingezet bij bacteriële en virale infekties. En er werd in 2000 in Polen onderzoek ge-daan naar het effekt van Adderwortel op leverkanker.

Omdat de Planeet Pluto slechts in 1930 werd ontdekt, bleef men daarvoor een beetje in het ongewisse over Schorpioen-Pluto-kruiden, en gaat men die moei -lijk vinden in de toenmalige astrologiese determinaties. Maar thans zou dit hiaat na 90 jaar onderzoek moeten opgevuld zijn. Men heeft genoeg inzichten verworven om in bepaalde kruiden zoals Adderwortel de Schorpioen-Pluto-energie te kunnen herkennen en duiden.

Derhalve is Adderwortel het ANALOOG KRUID voor het gesloten en norse mensentype, dat een pokerface opzet en niet in zich laat "kijken". Niet zozeer uit verlegenheid of introvertie, maar omdat zo iemand vindt dat de anderen geen zaken hebben met wat zich in hem afspeelt. Hij houdt het dus steeds zakelijk, houdt een afstand in acht en stapt beheerst door het leven. Vaak komt hij streng over, en kontrole staat bovenaan zijn vereisten. Hij lijkt koel, en houdt ook zijn cool, waardoor hij op een ijsberg gelijkt: slechts 1/8-ste is zichtbaar; en er speelt zich van alles ondergronds af. Maar door alles op te potten ipv naar buiten te brengen, kan zijn psyche een soort moeras worden waar allerlei verdrongen emoties borrelen in het onderbe-wustzijn. Er is een straf medicijn als Adderwortel nodig om deze duivels naar buiten te drijven en geest en lichaam te zuiveren van de gevolgen daar-van.

Als COMPLEMENTAIR KRUID past het bij het type dat te open en te emotioneel in het leven staat. In plaats van de pijn te verbijten wanneer hij zich kwetst, gaat hij merg en been klagen bij jan en alleman, en medelijden proberen te krijgen. In plaats van zijn problemen aan te pakken en op te lossen, gaat hij daarover bij iedereen zijn verhaal doen en assistentie vragen. In plaats van zijn onvredes voor zich te houden, gaat hij over anderen roddelen en kwaad vertellen. Niets blijft binnen: alles wordt snel naar BUI-TEN geslingerd om er "vanaf te zijn". Maar daardoor maakt men van zijn psy-che en lichaam een soort doorgeefluik waar niets echt opgenomen wordt en alles zomaar wegvloeit. Naar analogie gaat zo iemand dan ook met allerhande verzakkingen en vervloeiingen te kampen hebben, en heeft hij een straf kruid als adderwortel nodig om dat verlies-proces te doen stoppen en hemzelf wat meer stevigheid te geven.