Rudies Reflekties
Natuur-Tuin
Kruiden
Bewustzijn
Intu´tie-Energie
Kwalen-Karma          -Healing
Astrologie
Het Paranormale

Welkom op de eigenzinnige weblog van Rudy Vanderstraeten.

De Corona-jaren hebben duidelijk gemaakt dat een eenzijdig en materialisties model meer en meer wordt doorgedrukt, terwijl AN-DERE discours en denkwijzen ofwel worden verworpen, ofwel belachelijk of "verdacht" (als "conspiratie-modellen") worden ge-maakt. Men verbergt zich daarbij achter de hoogdringendheid van maatregelen (besmetting, klimaatopwarming), om de vrijheid van woord te censureren, wat niet alleen indruist tegen de demokratie -se principes, maar ook tot gevolg heeft dat mensen die anders denken zoals ik worden doodgezwegen. Ik voel me als de aborigi-nals in Australië of de native american: ik mag de taal niet spreken waarin ik mij normaal uitdruk; de waarden die ik hanteer worden verworpen; en mijn manier van denken wordt niet gerespecteerd.

Daarom is het belangrijk dat deze site als een bastion op het Net blijft om te verduidelijken wat die andere manier van den-ken inhoudt. Zonder dwang, zonder zoeken te overtuigen, zon-der iets te vragen, geef ik gewoon mijn zienswijze op kwetsbare, volgbare en reflectieve wijze weer.
Diegenen die deze weblog al eens bezocht hebben, kunnen hier rechts naast in de rubriek "Nieuwste artikels" checken naar de ar-tikels die er bijgekomen zijn. En voor diegenen die hier voor het eerst komen: het volstaat om op een rubriek links of rechts te klik-ken, om alle artikels per hoofdstuk te kunnen vinden.
Met mijn dank voor je bezoek, en veel lees- en kijkplezier toege-wenst.
                                  26 augustus 2023

Alhoewel ik niet zo happig ben op het direkt "konverseren" op een site of weblog zelf, hou ik wel zeer van echte kommunika-tie . Zit je dus met vragen naar aanleiding van iets wat je hier gelezen hebt of van wat je gewoon bezig houdt, aarzel dan niet om met mij kontakt op te nemen. Doe dit door een mail te sturen naar:
                       rudy.vanderstraeten@gmail.com

Elke mail die mij wordt gestuurd, beantwoord ik. Wederkerig-heid mag geen loos begrip zijn. Geef je de moeite, en je zal kun-nen zien.

Voor jou bezoeker verandert er verder nog steeds NIETS: geen inlogging, geen cookies, geen reklame op deze site. Als gastheer geef ik je de gast-vrijheid van ongehinderd te surfen waar je dat wenst. Wat je hier kunt vinden, is geen klakkeloze overname van wat op de media of op het Net, te vinden is, maar de zoektocht naar autenticiteit en waarheid, wars van konformatisme, dogma-tisme of "politieke korrektheid", en onzin. Het gaat hem voor mij in de eerste plaats om de werkelijke onafhankelijkheid van de denker, en om de mentale kracht van het reflekteren en zaken te onderzoeken.

            Rudy Vanderstraeten             26 augustus 2023
Nieuwste Artikels
Voordrachten
Kontakt
Over mezelf
Guppy Kweek
Vervloden    Tijden
Maatschappij-
kritiek