Laatst gepubliceerde Artikels
ALLE rubrieken    Geplaatst in 2020-2021

Ik heb andermaal een paar veranderingen aangebracht aan mijn weblog. Vermits ik meer dan 10 artikels over mijn hobby, het kweken van guppen, heb gepubliceerd, was het tijd om die in een afzonderlijke rubriek te plaatsen: Guppy Kweek. Mijn Muziekvideo's heb ik daardoor moeten verplaatsen naar een anderen nieuwe rubriek, die je rechtstreeks op de Homepzagina kunt vinden: Vervloden Tijden (met de foto van mijn opa Theodoor) - 9juli 2020

Verder wil hierbij nog steeds beklemtonen, dat wanneer je met vragen of de nood aan verduidelijkingen zou zitten, je mij steeds kunt mailen daarover. Tenslotte is elk artikel een nogal condens werkstukje, en het produkt van een paar uren werk. Ik probeer de gedachtegang daarvan zo coherent als mogelijk weer te geven, maar het kan dat sommige verbanden of overgangen niet voor iedereen even volgbaar zijn, ook al gebruik ik geen hoogdravende taal.