Art 28
Waarom guppies kweken
RUBRIEK: Guppy Kweek    Geplaatst op 1 februari 2023

Waarom zou men ervoor kiezen als aquariumvissen voor guppies te gaan? Het zijn gemakkelijke beginnersvissen, heet het dan, en dat klopt. Wan-neer men zich dan in een aquariumwinkel een aantal van die gemakkelijke vissen aanschaft, blijkt dit in de praktijk echter nogal eens tegen te vallen. Meestal ligt dit NIET aan de verkopers, maar aan de exporteurs: die gup-pen hebben er vaak al een lange en uitputtende reis opzitten van grote ex-porteurs uit Azië of Zuid-Amerika, en zijn serieus verzwakt door met teveel in een te krappe ruimte opgehoopt te zitten. De gup kan wel tegen een stootje, maar trop is teveel. Bovendien kan de introduktie in een nieuw aquarium -zelfs in één die men 2 weken heeft laten "indraaien- ook voor een tweede shock zorgen in verband met het bacteriëel leven. Elke rivier, elke plas, en elke bak zijn ANDERS, zodat verwisselen van milieu steeds een aanpassing vereist. Het komt regelmatig voor, dat nochtans op zich kerngezonde vissen bij verandering van lokatie plots te lijden kunnen heb-ben van schimmel, witte stip, en andere aandoeningen tot en met een plot-selinge dood.

De eerste en gekochte/gekregen generatie zal dus steeds een betrekkelijk kort leven beschoren zijn. Sowieso is de gemiddelde leeftijd van de gup in het wild 1 jaar, dus verdient het aanbeveling om jongen te doen opgroeien die in zijn bak zijn geboren. Vermits die F1-generatie zal aangepast zijn aan de specifieke omstandigheden van zijn bak (temperatuur, verluchting, wa-ter, bodem, ....) zullen die het steeds beter doen dan hun ouders. De aan-passing van eierlevendbarend te zijn is een belangrijke troef die de gup heeft als overlevings- en verspreidingsstrategie, dus van dan af aan, zal de guppenpopulatie met een ruk de hoogte ingaan. In die mate dat men dan zal moeten beginnen te selekteren en elemineren (zie hier) als men niet wil dat zijn bak propvol guppies zal komen, en vooral wil voorkomen dat men moet beginnen zoeken naar manieren om die kwijt te geraken.

Omdat er in de handel zoveel guppystammen te vinden zijn, gaan velen het dan in hun hoofd halen om hun eigen stam te kweken. Op zich geen gek idee, maar het is daarbij beter kalmpjes aan te beginnen om ervaring op te doen en zich de principes van de guppygenetika eigen te maken. Wie zomaar lukraak verschillende stammen met elkaar begint te kruisen, zal vlug ervaren dat dit NIET de manier is om mooiere vissen te krijgen en dat de resultaten flink zullen tegenvallen. Het is ten eerste een geduldig werkje van een 6-tal generaties of 4 jaar tijd; en zeker in deze "moderne tij-den" hebben de meesten het moeilijk om geduld op te brengen, maar wil-len direkt resultaten zien. Men kan natuurlijk een "shortcut" maken door een paar vissen van een particuliere kweker te kopen, maar deze pracht-guppen die in guppyclubs worden gekweekt, zijn gebonden aan een aantal standaards en criteria, die de gup zélf niet ten goede komen.

Ik leg dit uit: twee belangrijke criteria voor een hoge puntenjurering van prijsdieren berusten op de vorm van lange vinnen en de zuiverheid van kleur. Maar in de praktijk blijkt dat mannetjes met de mooisyte kleuren vaak NIET de langste vinnen hebben; en dat homozygoten -waar een be-paald erfelijk materiaal wordt geconcentreerd- de genenpoel van de stam en dus uiteindelijk ook de dieren zelf verzwakken. Monochrone guppen -guppen in één enkele kleur (zie foto hierboven)- zijn weliswaar voorbeel-den van deskundigheid en expertise van kwekers, maar tonen tegelijk de zinloosheid van dat streven aan: waarom in hemelsnaam zou men een vis wiens enorme kleurenrijkdom en variabiliteit zijn voornaamste kwaliteiten zijn, willen reduceren tot 1 simpele kleur? Is de schilderij van een land-schap in 1 enkele kleurtint misschien "mooi", of doet het veeleer de realiteit geweld aan?

Het is veel relaxter, natuurlijker en ongedwongener van BINNEN een ge-kozen stam deze kleurkombinaties verder te kweken, die men zélf mooi vindt. Vergeet de dwang van hoe-het-moet, vergeet de standaards, en kweek de gup in de kleuren die JIJ prefereert. Dan kun je terecht zeggen: dit zijn MIJN guppen. Zijn die ooit al eens gekweekt geworden? Geen pro-bleem, want ALLE mogelijke patronen en kleuren zijn in dit meer dan 100 jaar ijverig kweken van de guppy-geschiedenis al eens gekweekt geworden. Want het gevolg hiervan is: men begint nu meer en meer afwijkingen -short bodies, dumbo ears, ribbon finns , crown tails, kois en transparents- te kweken OM iets "nieuws" te kweken. Check nu zelf waarnaar je eigen voorkeur gaat: naar een prijswinnaar of een "ordinaire" multicolor.