Art 29
Rode (Witte) Klaver-Trifolium

Er bestaan ontzettend veel verschillende klaver-soorten. De Witte en Rode Klaver behoren tot de onderfamilie Trifolium, wat betekent "tres/tri"=drie en "folium"=blad; samengevoegd: met 3-tallig blad. Vandaar de zoektocht naar het zeldzame klavertje-vier: een plant met 4 ipv 3 blaadjes; het zou zogezegd geluk brengen, maar in realiteit is het gewoon een "accident" dat afwijkt van de normale gang van zaken. Rode en Witte Klaver behoren tot het areaal van weide- en graslanden, en zijn inheems aan de gematigde zones van Euro-pa, Noord-Afrika en Azië; later zijn zij ook ingeburgerd in Noord-Amerika en het Australies gebied.

Ze hebben een paar eigenschappen die hun succes-story verklaren. Beiden zijn in staat om zich goed aan te passen aan wisselende factoren. Ze kunnen bijvoorbeeld goed verdragen om in de winterperiode een tijd onder water te staan (de zogenaamde natte weide-vegetatie). Ze houden van begrazing, want dat verhoogt hun kans om zich te handhaven tussen hogere planten. De Witte Klaver lost dit op door uitlopers te vormen (soortnaam: repens=kruipend), in die mate dat het ook kan belopen worden (de zogenaamde tredvegetatie, waar -door het ook opduikt in gazon (grasmaaier="begrazer"). De Rode Klaver kan hoger uitgroeien in hooiland (soortnaam: pratense-pratum= weide) en kan gedijen op arme gronden. Zowel Witte als Rode Klaver zijn in staat -zoals vele leden van de Vlinderbloemigen- om stikstof uit de lucht op te slaan: ze doen dit in wortelknolletjes waar bacteriën de stikstof fixeren. Vandaar het ge-bruik als groenbemesters: Witte Klaver kan 150 kg stikstof per hectare bin-den; de Rode Klaver tot 350 kg per hectare. Beiden staan sinds ousher bekend als voedergewas voor het vee, maar Rode Klaver wordt belangrijk in de eco-logiese landbouw als stoppelgewas: hij wordt in het voorjaar onder graan ge-zaaid, en groeit na de oogst van het graan verder als groenbemester.

Vaak geldt: van de planten die algemeen in onze omgeving voorkomen, weten we het minst. "Gewoon" maakt over-het-hoofd-gezien. Vraag wanneer klaver begint te groeien, en men zal je het antwoord schuldig blijven. Welnu, zowel de Witte als de Rode Klaver beginnen doorgaans ter bloeien rond 20 mei, dit is wanneer de vroege lente plaatst maakt voor de late lente. Klaver reageert op de Tweelingen-energie. Wanneer hij stopt met bloeien, is een ander verhaal, want zoals het een Tweelingen-plant betaamt, blijft hij doorgaan tot de herfst de groei en bloei stil legt.
ASTROLOGIES zijn de longen het Tweelingen-orgaan. Het hoeft dan zeker niet te verwonderen dat de medicinale toepassingen van Klaver vooral op de luchtwegen betrekking hebben: tegen hoesten (hoestdrank), heesheid, astma, keelpijn. Door het metabolisme, de bloedsomloop en het lymfesysteem te verlevendigen, te draineren en te aktiveren, reinigt het het bloed, voert af-valstoffen af, verwijdert toxines, gaat ontstekingen tegen, vermindert de cho-lesterol, voert hitte af, en maakt klieren minder gezwollen. Homeopaties wordt Klaver-tinctuur gebruikt bij nachtelijk hoesten met koude gevoel en koude handen en voeten.

Maar en er is natuurlijk ook een verschil tussen beide klavers: in Witte Klaver is secundair een Weegschaal-energie aktief, waardoor het kan gebruikt wor-den als zalf om de huid te herstellen van mogelijke kwetsuren en wondes, en kan helpen bij eczema, brandwondes, gezwollen klieren en zelfs psoriasis. Thee ervan kan gebruikt worden voor kompressen op ontstoken ogen, kloven in de tepels en gesprongen lippen. De nieren zijn het Weegschaal-orgaan zo-dat Witte Klaver (licht) afwaterend werkt, urinezuur helpt elemineren, hoofd-pijn kan kureren die daardoor is ontstaan.

Medicinaal is Rode Klaver evenwel sterker en overtuigender, maar dan in andere toepassingen: in Rode Klaver is secundair een Schorpioen-energie aktief. Hierdoor kan het gebruikt worden bij blaas- en prostaatproblemen, pijnlijk urineren, ontsteking van de urineleider, prostaat-vergroting, bij uit-blijven van de menstruatie (amenorrhea), pijnlijke menstruatie (PMS), op-vliegers tijdens de menopauze, ..... Het urogenitaal stelsel is immers het Schorpioen-orgaan.

Als ANALOOG KRUID stemt Rode Klaver dus overeen met het mensen-type dat iedereen teveel te vriend wil houden, en daardoor alle mogelijke probleem- of konfliktpunten uit de weg gaat. Hij durft over niemand kwaad te spreken, of enige vorm van kritiek te geven. Verre van de konfrontatie met zijn eigen mening of opvatting te zoeken door iemand tegen te spreken, ver-zwijgt hij wat hij denkt en probeert mogelijke botsingen te voorkomen. Maar door aldus alle alle mogelijke twistgesprekken en ruzies in te slikken, slaat de agressie naar binnen, waardoor het op het urogenitaal stelsel kan slaan of de hormonenbalans kan verstoren.

Rode Klaver kan als COMPLEMENTAIR KRUID ook dienstig zijn voor het type dat zich naar buiten toe al te nijdig en agressief opstelt, en door een grote mond open te zetten zich aan alles en iedereen te ergeren. Zoals de bitsige kritikaster van een vader in de serie "That's the 70ties Show" die dreigt iedereen kicks in the ass te geven. Zoals honden die heftig tekeer gaan dat vaak uit angst doen, keert zo iemand zijn agressie "preventief" naar buiten, om zich niet kwetsbaar te moeten opstellen. Maar door a priori de tegenspraak op te zoeken, brengt zo iemand zichzelf in een permanente staat van opwinding en agressie; hierdoor wordt de eerste chakra voortdurend ne-gatief opgeladen, en komen de organen die eronder vallen, het urogenitaal stelsel, onder teveel stress te staan, met alle gevolgen vandien.

In de Californiese Bloesemtherapie -een uitbreiding van de Bach Bloesems- wordt Red Clover in verband gebracht met de bescherming van de eigen in-dividualiteit tegen groeps- en familiedruk. Terug op zijn eigen centrum vallen, wanneer de trek van de kuddegeest het sterkst is, of zelf versus groepsidenti-teit vallen onder het spanningsveld Zon-Maan (Volle Maan en beide Kwartie-ren). Paniek en hysterie vallen echter onder Schorpioen-Pluto en de eerste chakra. Uit schrik wordt het rood voor de ogen: fight or flight, instinktmatig. Vandaar ook het gebruik van Rode Klaver in vroegere, bijgelovige tijden, als bescherming tegen heksen, tovenarij, slangen, negatieve energie, negatieve entiteiten, om bezweringen te verbreken. We zitten middenin de antieke en autentieke Schorpioen-sfeer.